JOB DESCRIPTION
SUB DIREKTORAT PERWAKILAN ASING (SUBDIT KILAS) DIT PAMOBVIT POLDA METRO JAYA

Subdit Kilas bertugas menyelenggarakan pengamanan perwakilan negara asing dan kantor/obyek vital perwakilan negara asing yang memerlukan pengamanan khusus.
Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit Kilas menyelenggarakan fungsi:

  • Pengamanan kantor/obyek vital perwakilan negara asing; dan
  • Pengamanan pejabat/pimpinan perwakilan negara asing.

Adapun tugas dari Subdit Kilas antara lain:

  1. Subdit Kilas bertugas menyelenggarakan pembinaan tehnis dan pembinaan kemampuan pengamanan perwakilan asing maupun satuan kewilayahan pengemban fungsi pengamanan perwakilan asing termasuk melaksanakan koordinasi di tingkat pusat.
  2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan teknis Subditpam
    pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas staff Subdit Kilas.
  3. Pelaksanaan perintah Dipamobvit terhadap kegiatan yang bersifat insidentil.
  4. Pelaksanaan pengamanan perwakilan asing.
  5. Dalam melaksanakan tugasnya, Subdit Kilas dibantu oleh sejumlah Unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit Kilas.

STRUKTUR ORGANISASI
SUB DIREKTORAT PERWAKILAN ASING (SUBDIT KILAS) DIT PAMOBVIT POLDA METRO JAYA